championnat d`asie senior (gr/ll/lf) bangkok (tha), 17

championnat d`asie senior (gr/ll/lf) bangkok (tha), 17