Chenil aa Villa Balvanie, Chemin Ste-Foy

Chenil aa Villa Balvanie, Chemin Ste-Foy