Är det möjligt a# undervisa en kulturell kompetens Oll

Är det möjligt a# undervisa en kulturell kompetens Oll