Bie Le, Mao Zedong: Hui Yi Yu Si Kao, 1945-1958

Bie Le, Mao Zedong: Hui Yi Yu Si Kao, 1945-1958