Ali Bongo Ondimba au Nigeria pour le sommet contre Boko Haram

Ali Bongo Ondimba au Nigeria pour le sommet contre Boko Haram