Autriche, Franz Joseph I, Corona, 1894, TTB, Argent, KM:2804

Autriche, Franz Joseph I, Corona, 1894, TTB, Argent, KM:2804