Barca: Cranchi Mediterranée 50

Barca: Cranchi Mediterranée 50